Články

Zásady ochrany osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom , odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa , prosím , s ochranou osobných údajov , zásadami a právami , ktoré máte v súvislosti s GDPR( nariadenie o ochrane osobných údajov )


Kto je správca

Spoločnosť Hollex Slovakia, s.r.o., IČO 35 705 931 so sídlom Grosslingova 69,  811 09 Bratislava, ktorá prevádzkuje webové stránky www.hollex.sk, www.postele-výpredaj.sk, www.hastens.sk, www.vispring.sk, www.yankeevone.sk a je aktívna ako spoločnosť zaoberajúca sa predajom nábytkov a realizáciou interiérov. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca , tj. Určujeme , ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom , ako dlho a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov , ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.


Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť , môžete nás kontaktovať e-mailom : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou , najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR , a teda že :

 1. Budeme spracovávať vaše osobné údaje na základe platného právneho dôvodu , a to predovšetkým oprávneného záujmu , plnenia zmluvy , zákonnými povinnosťami alebo udelením súhlasu,
 2. Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím  spracovania osobných údajov ,
 3. Umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR


Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje , ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov ( pre naplnenie týchto účelov) :


Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu : fakturačné údaje , e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy.


Vedenie účtovníctva

   • Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme , aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.


Marketing - zasielanie newsletterov

-Vaše osobné údaje ( email ) , na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu- zasielanie obchodných oznámení. Ak ste našim zákazníkom , robíme tak z oprávneného záujmu , lebo dôvodne predpokladáme , že vás naše novinky zaujímajú , a to po dobu aspoň 5 rokov od poslednej objednávky. Ak nie ste našim zákazníkom , zasielame vám newsletter len na základe vášho súhlasu, po dobu aspoň 5 rokov od udelenia. Vaše osobné údaje si ponecháme po dobu premlčacích lehôt , pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.


Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte , a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme , že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime , ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.


Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných techológií , ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné ( aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie , poškodenie alebo zničenie osobných údajov.


Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci , ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracúvania. Väčšinu spracovateľských operácií zvládneme sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií , ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami , využívame služby a aplikácie spracovateľov , ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb :

         MailChimp – aplikácia pre komunikáciu a email marketing

         Send Blaster - aplikácia pre komunikáciu a email marketing

         Google – Google Analytics

Je možné , že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa , pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však , že v takomto prípade pri výbere , budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.


Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách , ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie .


Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rad práv . Ak si budete želať niektoré z týchto práv využiť , prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Máte právo na informácie , ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dni , aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje budú neaktuálne alebo neúplné , máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť , ak sa domnievate , že spracovávame vaše nepresné údaje , myslíte si , že vykonávame spracovanie nezákonne , ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením z newslettra na e-mailovej stránke Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)


Právo na výmaz ( byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý) . Nechceme na vás zabudnúť , ale ak si to budete priať , máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou , a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklad po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.


Sťažnosť na úrad o ochrane osobných údajov

Ak máte pocit , že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás , aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.


Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení.

E-maily s inšpiráciou, články či produktmi a službami vám zasielame ak ste náš zákazník, prípadne ste kontaktoval niekoho z našej spoločnosti a odovzdal im svoj kontakt, robíme tak na základe nášho oprávneného možného obchodného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste , posielame vám tento newsletter len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov zaslaním e-mailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .


Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť , že naši zamestnanci aj spolupracovníci , ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje , sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Súhlas dotknutej osoby a jej poučenie o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov získaných prostredníctvom súborov cookies

podľa ustanovenia § 13 ods. 1písm. a) a § 19 a nasl. zákona č. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

 

V zmysle ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“) a čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, bola osoba poskytujúca osobné údaje, t.j. dotknutá osoba oboznámená s nasledovnými informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov u prevádzkovateľa:

obchodné meno:                  HOLLEX SLOVAKIA, s.r.o.

sídlo:                                  Grösslingova 69, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO:                                   35 705 931

Kontaktné údaje:                  Róbert Hollý,  tel.: +421 905 727 072,  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zodpovedná osoba:               nie je určená

 

Účel spracúvania osobných údajov:

osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať za účelom zistenia záujmov návštevníkov webových stránok prevádzkovaných prevádzkovateľom, za účelom dosiahnutia marketingových cieľov prostredníctvom aplikácií pre komunikáciu a e-mailový marketing MailChimp, Send Blaster, Google – Google Analytics, a teda osobné údaje budú spracúvané podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona na ochranu osobných údajov

 

Rozsah spracúvania osobných údajov:

zaznamenávanie IP adresy dotknutej osoby (online identifikátor)

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

 

Príjemcovia alebo kategória príjemcov:

Prevádzkovateľ, tretie osoby v rámci Európskej únie

 

Doba uchovávania osobných údajov:

1 rok

 

Práva dotknutej osoby:

 1. dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, pričom potvrdenie musí byť poskytnuté spôsobom podľa požiadavky dotknutej osoby;
 2. dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby, resp. právo na doplnenie neúplných osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby;
 3. dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo ak je splnená niektorá z podmienok uvedených v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“);
 4. dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v súlade s ustanovením § 24 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, t.j. napríklad v prípadoch ak dotknutá osoba namieta ich správnosť, zákonnosť ich spracúvania, dotknutá osoba namieta ich vymazanie;
 5. dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak spracúvanie nie je vykonávané zákonne, spravodlivo a transparentne. Prevádzkovateľ nesmie spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad práva alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku;
 6. dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo §13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov;
 7. dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach vyplývajúcich jej z ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Dotknutá osoba svojim zaznačením príslušného poľa v rámci internetového portálu prevádzkovateľa potvrdzuje, že sa oboznámila s vyššie uvedenými informáciami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov, týmto informáciám porozumela a udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov.